KAUNAS                          KLAIPĖDA

Sportinio pokerio klubo "Pokerio namai" vidaus tvarkos taisyklės


 1. Į sportinio pokerio klubą „Pokerio namai“ įleidžiami tik 18 metų sulaukę asmenys.

 2. Atvykus į klubą gali būti paprašyta pateikti asmens dokumentą.

 3. Klubas turi teisę be paaiškinimo atsisakyti įleisti į klubą asmenis, kurie yra galimai apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.

 4. Į klubą draudžiama įsinešti ginklus, narkotines medžiagas, gėrimus ar maisto produktus.

 5. Klubas turi teisę atsisakyti parduoti alkoholį be paaiškinimo.

 6. Klubas turi teisę be paaiškinimo išprašyti asmenis, kurie netinkamai elgiasi, ar kelia pavojų kitiems klubo lankytojams.

 7. Sportinio pokerio klubo “Pokerio namai” aprangos kodas, turi atitikti laisvalaikio / dalykinį aprangos kodą. Netinkamai apsirengę asmenys į klubą gali būti neįleidžiami be paaiškinimo.

 8. Klubas neatsako už paliktus ar prarastus daiktus, ar kitą fizinę ar materialinę žalą patirtą apsilankymo klube metu.

 9. Klube apsilankantys asmenys, privalo laikytis etikos ir tinkamo elgesio viešumoje normų.

 10. Klubas neatsako už lankytojų elgesį.

 11. Laimėtą prizą klientas įsipareigoja atsiimti iš klubo per metus laiko. Atsiimo tvarka ir sąlygos suderinamos su klubo vadovų.

 12. Sportinio pokerio “Pokerio Namai” klube griežtai draudžiama:

  1. Žaisti iš pinigų ar vykdyti lažybas, ar kitaip nusižengti LR Konstitucijai ir įstatymams.

  2. Kelti triukšmą riksmais, ginčais ar kitais būdais.

  3. Gadinti ar kitaip pažeisti klubo inventorių (padarius žalą - privaloma atlyginti).

  4. Grasinti, įžeidinėti, keiktis, smurtauti ar kitaip agresyviai elgtis žaidėjų, aptarnaujančio personalo, žiūrovų ar kitų klube esančių asmenų atžvilgiu.

  5. Sukčiauti ar kitaip bendrininkauti su kitais žaidėjais.

  6. Gadinti ar kitap pažeidinėti kortas ir kitą inventorių.

  7. Žaisti su atsineštomis (asmeninėmis ar kitų klubų) kortomis ar žetonais.

  8. Prie pokerio stalo kalbėti bet kokia kita kalba nei lietuvių, rusų ar anglų.

Fitness journal

IKI SEKANČIO TURNYRO LIKO:


Bendradarbiaujant su:

Kauno sportinio pokerio asociacija
Lietuvos sportinio pokerio federacija Olympic Online PokerNews Smart World Svyturio alus

Pokerio namai Facebook'e